"Promowanie zdrowego odżywiania w Gminie Bierawa"

Z wielką radością chcieliśmy poinformować, że Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie realizuje dwa projekty z Grupą Azoty w ramach I Edycji Wolontariatu Pracowniczego - programu nawiązującego do strategicznego projektu korporacyjnego "Zielone Azoty".
Nasze dwa projekty, które zostały wybrane przez kapitułę oceniającą projekty to:
"Promowanie zdrowego odżywiania w Gminie Bierawa", na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5 750,00 zł oraz "Promowanie ekologicznych środków transportu w Gminie Bierawa" z dofinansowaniem 6 000,00 zł.
Pierwszy projekt zakłada zakup warzywnika, w którym zostaną posadzone zioła. Zioła te będą wykorzystywane m.in. na zajęcia edukacyjne w plenerze dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców gminy Bierawa.
Warzywnik na zioła posłuży również do promowania zdrowego odżywiania oraz będzie stanowił warzywną część powstałego niedawno ogrodu przy GCKiR w Bierawie.
Natomiast drugi projekt zakłada montaż stacji naprawczej dla rowerów, która będzie służyć na długie lata rowerzystom przejeżdżającym przez teren naszej gminy.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do podjechania i oglądania realizacji naszych dwóch przedsięwzięć.
Warzywnik powstaje na terenie ogrodu Domu Kultury w Bierawie, natomiast stacja naprawy rowerów przy Kaczym Mostku.
Zapraszamy!