Zajęcia opiekuńczo wychowawcze z plastyką w Klubie osiedlowym w Korzonku 2014/2015 zapraszamy!!! ;)

Urząd Gminy, GCKiR w Bierawie

serdecznie zapraszają wszystkie dzieci oraz młodzież

na

zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z plastyką

w Klubie Osiedlowym w Korzonku

w każdy

 

wtorek godz. 18:00- 19:30

 

  • Pomoc w nauce
  • Prowadzenie zajęć plastycznych
  • Prowadzenie zajęć tematycznych
  • Rozwijanie zainteresowań
  • Gry, zabawy
  • Promowanie zdrowego stylu życia
  • Prowadzenie gazetek okolicznościowych
  • Pogadanki na temat ochrony środowiska, zdrowego odżywiania i.t.p.
  • Kawiarenka internetowa
  • Konkursy

Serdecznie zapraszamy:)