Historia powstania GCKiR w Bierawie

HISTORIA POWSTANIA GCKiR W BIERAWIE

Na terenie gminy Bierawa pod koniec lat siedemdziesiątych XX w. istniało wiele placówek o charakterze kulturalno- oświatowym(kluby, świetlice, biblioteki wiejskie z filiami),lecz brakowało ośrodka z odpowiednio strukturą organizacyjną „spinającą” i koordynującą działalność tych jednostek. Zmiana podziału administracyjnego Polski sprawiła że w skład gminy Bierawa weszły nowe miejscowości w roku 1975 podjęto decyzję o budowie Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Bierawie.

W czerwcu 1978 r. wykonano projekt techniczny inwestycji pod nazwą Gminny Dom Kultury w Bierawie. Mieszkańcom bardzo zależało na szybkim rozpoczęcia budowy tego obiektu. Na naradzie Koordynacyjnej 28 lutego 1980 r., po burzliwej dyskusji, utworzono Komitet Budowy, w skład którego wyszło 46 mieszkańców Bierawy, a spośród nich wyłoniono prezydium. Członkowie Komitetu Budowy byli pracownikami różnych zakładów, co miało pomóc szybkiej realizacji przedsięwzięcia. Pięć kolejnych lat nie przyniosło jednak zasadniczych zmian i postępów w budowie.

W sierpniu 1985 r. ostatecznie ustalono, że Urząd Gminy przeprowadzi remont kapitalny obiektu, który znajdował się naprzeciw szkoły, a był to budynek mieszkalny- dawna karczma Operskalskich. Dnia 8 sierpnia 1985 r. naczelnik gminy Jerzy Wantuła podpisał umowę z przedsiębiorstwem zagranicznym Artykułów Przemysłowych „YAO” na realizację remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Szacunkowa wartość robót ogólnobudowlanych wyniosła 34 500 000 zł.  Drugim głównym wykonawcą robót byłam Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Dziergowicach(zakres: sala widowiskowa, biblioteka i Łącznik między budynkami) oraz wykonawcy indywidualni. Przebudowę wykonano według projektów inż. Stanisława Urbanika z Zakładu Usług Projektowych w Kędzierzynie- Koźlu i pod jego nadzorem budowlanym. W maju 1987 r. Przedsiębiorstwu Państwowemu Pracownię Sztuk Plastycznych w Opolu zlecone wykonanie projektu wnętrz i wyposażenia GOK. Wartość zlecenia wyniosła 4 267 406 zł wszelkie prace związane z oficjalnym oddaniem budynku z użytku trwały do lipca 1991 r.

Nowy oddany budynek stał się siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury, który powołany został decyzją Gminnej Rady Narodowej w Bierawie  we wrześniu 1975 r., a pierwotnie mieścił się w budynku Urzędu Gminy przy ulicy Armii Czerwonej 7. W skład GOK weszły: Wiejski Dom Kultury w Starej Kuźni, Gminna Biblioteka Publiczna  z filiami i punktami  bibliotecznymi kluby „Rolnika” i „Ruchu”, kina, świetlice wiejskie.

W projekcie budowy GOK nie uwzględniono potrzeby wynajmu sali na imprezy okolicznościowe, w szczególności dawał się we znaki brak zaplecza kuchennego spełniającego wymogi techniczno- organizacyjne. Jednocześnie okazało się podczas ulewnych deszczów( w czasie powodzi w lipcu 1997 r.), że okna ściany północnej wykonany w całości z elementów aluminiowych wykazują duże nieszczelności i woda wdzierała się do środka. Mając również na uwadze straty ciepła (przy ogrzewaniu olejowym ma to szczególne znaczenie- koszty), podjęto decyzję remontu fasady ściany od ulicy Powstańców Śląskich oraz przebudowę piwnic na pomieszczenia kuchenne wykonano wiele dodatkowych prac m. in. wymieniono podłogę w kawiarni, urządzono siłownię, wyremontowany toalety, zmieniono wystrój sali widowiskowej. Całość prac ukończona w czerwcu 2000 r. obiekt stał się konkurencyjny dla wielu lokali i  jest systematycznie wykorzystywany w czasie imprez okolicznościowych w ciągu całego roku kulturalnego.

 latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku podstawową działalność kulturalno-oświatowa prowadziły nie tylko domy kultury, ale także świetlice wiejskie, kluby, biblioteki kina i zakładowe domy kultury.

Treść: (Archiwum GCKiR w Bierawie)

Autor: Mirosław Wierzba