Zajęcia opiekuńczo wychowawcze z plastyką 6.05.2014