Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z plastyką w klubie ;) 2.06.2015